12 april 2016

Big Data Foundation

Big Data Foundation certificaat

Om het Big Data Foundation certificaat te behalen moet je de cursus Big Data Foundation succesvol afgerond hebben. Dit doe je met het Big Data Foundation examen. Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen en wordt afgenomen door een onafhankelijk examenbureau. Om te slagen dien je minimaal 65% van de vragen correct te beantwoorden.

Tijdens dit multiple choice examen laat je zien dat je voldoende theoretische kennis over de grondbeginselen van Big Data bezit. Naast de informatie die gegeven wordt tijdens de cursus stellen wij lesmateriaal beschikbaar. Hierdoor kun je buiten de cursus om het examen ook zelfstandig voorbereiden.

Met het Big Data Foundation certificaat laat je zien dat je kennis hebt van:

  • De grondbeginselen van Big Data
  • Big Data analysestrategieën
  • De principes van Big Data algoritmen en analytics
  • Big Data-architectuurprincipes
  • Big Data systemen

Na succesvolle afronding van het examen ontvang je van ons het het Big Data Foundation certificaat. Dit certificaat, met Eduvision als founder, wordt afgegeven door certificeringsinstantie iSQI. iSQI is een toonaangevende en onafhankelijke organisatie die op professionals van over de hele wereld certificeert. Met het Big Data Foundation certificaat ben je gecertificeerd volgens ISO normen 9001 (Quality Standard) & 17024 (Certified Certification Body).

Met het Big Data Foundation certificaat leg je een goede, theoretische basis voor jouw carrière als Big Data expert. Het is bovendien mogelijk om je verder te specialiseren. Het certificaat geeft je namelijk toegang tot de driedaagse praktijkgerichte cursus Big Data Practitioner. Tijdens dit deel ligt de focus op het in praktijk brengen van de theorie die je hebt opgedaan met de cursus Big Data Foundation. Na succesvolle afronding van de cursus en het examen ontvang jij het Big Data Practitioner certificaat.

Theorie-examen Big Data Foundation

Bovenstaande modules sluit je af met het officiële Big Data Foundation examen. Het examen is ontwikkeld door een onafhankelijk examenbureau dat tevens het examen afneemt. Het Big Data Foundation examen heeft het volgende format:

  • Aantal vragen: 40
  • Type vragen: multiple-choice vragen
  • Beoordeling: 1 punt per correct antwoord
  • Slagingsdrempel: 65% (26 of meer punten)
  • Tijd: 60 minuten

Na succesvolle afronding van dit examen bezit jij alle basiskennis van Big Data, begrijp je welke toepassingen er zijn en hoe de verschillende Big Data principes samenhangen.

Je kunt het examen van de Big Data Foundation ook zelfstandig, zonder de cursus, voorbereiden. Dit doe je aan de hand van het boek. Je bestudeert de inhoud van het cursusmateriaal in je eigen tempo en maakt het multiple choice examen wanneer jij er klaar voor bent.

Wanneer je het examen voldoende afrondt, ontvang je van ons het Big Data Foundation certificaat. Dit certificaat is de basis voor Big Data Practitioner certificaat.

Volg de bijbehorende cursus bij Eduvision.